XİDMƏTLƏR

Mühasibatlıq

Uçotun təşkili və aparılması

 • Müəssisənin vergi uçotunun aprılması
 • Müəssisənin idarəetmə uçotunun aparılması
 • Müəssisənin kadr uçotunun aparılması
 • Mühasibat uçotunun bərpası

Tədqiqat

Makro və Mikroiqtisadi araşdırmalar

 • Makroiqtisadi araşdırmalar
 • Sektoral araşdırmalar
 • Ekonometrik modelləşdirmə və proqnozlar
 • Yol xəritələrinin hazırlanması
 • Bazar araşdırması

Layihə idarəçiliyi

Sifarişçi təşkilatların layihələrinin təqib edilməsi

 • Layihə planlaması
 • Layihələri təqibetmə
 • Kənarlaşmalar üzrə korrektələr
 • Layihələr üzrə hesabatlılıq
 • Bitmiş layihə üzrə səmərəliliyi ölçmək

Data analitikası

Məlumatların emalı və optimallaşması

 • Böyük bazalarının strukturlaşması 
 • Məlumat bazasının memarlığı
 • Mövcud məlumat bazalarının auditi
 • Mövcud bazalar üzrə optimallaşma
 • PoverBi üçün məlumat emalı

Şirkətlərin və nümayəndəliklərin açılması

Qeydiyyat və sənədləşmə

 • Yeni şirkətlərin yaradılması;
 • Xarici şirkətin nümayəndəliyinin və törəmə şirkətlərin təsis olunması.
 • Təsis sənədlərinin və nizamnamənin hazırlanması;
 • Dövlət qurumlarında qeydiyyat prosedurları.

Konsaltinq

Maliyyə sahəsində məsləhətlər

 • Müəssisənin biznes proseslərinin və sənəd dövriyəsinin yaradılması və təşkili
 • Vergi uçotunun optimallaşdırılması
 • Vergi məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri
 • Kadr uçotu ilə bağlı məsləhət xidmətləri
 • Biznes planların tərtibi

İnsan Resursları

İnsan Resurslarının idarə olunması

 • İşə qəbul üzrə məsləhətlər
 • İşçilərin rəsmilşdirmə prosedurları
 • İşçilərlə müqavilələrin bağlanması
 • İşçilərə əmək haqqılarının hesablanması və ödənişi

E-Assistent

Virtual Ofis xidmətləri

 • Ödəniş tapşırıqları
 • Görüşlərin təşkili
 • Zənglərin qəbulu
 • Məktublaşma

Qiymətləndirmə

Real bazar və Likvid dəyərlər üzrə

 • Daşınar əmlakın qiymətləndirilməsi
 • Texniki avadanlıqların qiymətləndirilməsi
 • İstehsal xəttlərinin qiymətləndirilməsi
 • Biznesin qiymətləndirilməsi

İT və Proqramlar

Biznesin idarə edilməsində İT həllər

 • Müəssisənin vergi və idarəetmə uçotunun avtomatlaşdırılması 
 • İT xidmətlər
 • Mühasibatlıq proqramlarının tədrisi kursları

Hüquq xidmətləri

İqtisadi hüquq sahəsində xidmətlər

 • Müqavilələrin tərtibi
 • Mübahisəli məsələlər üzrə konsultasiya
 • Müəssisənin hüquqi istiqamətdə auditi

Təlimlər

Maliyyə sahəsində təlimlər

 • Praktiki mühasibat uçotu tədrisi
 • Kadr uçotunun tədrisi kursları
 • Mühasibatlıq proqramlarının tədrisi kursları
 • Vergi məcəlləsi üzrə treninqlər
 • Ofis proqramları üzrə treninqlər