Layihə idarəçiliyi

Layihə idarəçiliyi

Sifarişçi təşkilatların layihələrinin təqib edilməsi

  • Layihə planlaması (mərhələlər, zaman, iştirakçılar)
  • Layihələrin icrasını təqibetmə
  • Layihələr üzrə kənarlaşmalar üzrə korrektələr
  • Layihələr üzrə hesabatlılıq
  • Bitmiş layihə üzrə səmərəliliyi ölçmək