Mühasibatlıq

Mühasibatlıq

Uçotun təşkili və aparılması

  • Müəssisənin vergi uçotunun aprılması
  • Müəssisənin idarəetmə uçotunun aparılması
  • Müəssisənin kadr uçotunun aparılması
  • Mühasibat uçotunun bərpası