Şirkətlərin və nümayəndəliklərin açılması

Şirkətlərin və nümayəndəliklərin yaradılması

Qeydiyyat və sənədləşmə

Azərbaycan qanunvericliyi ilə nəzərdə tutulmuş istənilən təşkilati-hüquqi formada şirkətlərin açılması, o cümlədən: 

  • Yeni şirkətlərin yaradılması;
  • Xarici şirkətin yerli nümayəndəliyinin açılması;
  • Törəmə şirkətlərin təsis olunması. 

Bununla bağlı irəli gələn bütün vəzifələrin həlli, o cümlədən:

  • Təsis sənədlərinin hazırlanması;
  • Nizamnamənin yazılması;
  • Dövlət qurumlarında qeydiyyat prosedurları; 
  • Payların alqı-satqısı və təsis sənədlərinin uyğunlaşdırılması;