Tədqiqat

Tədqiqat

Makro və Mikroiqtisadi araşdırmalar

  • Makroiqtisadi araşdırmalar
  • Sektoral araşdırmalar
  • Ekonometrik modelləşdirmə və proqnozlar
  • Yol xəritələrinin hazırlanması
  • Bazar araşdırması